Girgenti Shrine
The Founding of a New Title
OUR LADY OF CONSECRATION

GIRGENTI  MALTA
Pfeil

GUZA MIFSUD U L-GRAJJIET TAL-GIRGENTI

Guza Mifsud
Home
Various Topics
The Apparitions
Downloads
Prayers
Our Lady of Consecration as drawn by Guza
Mass at Girgenti
Graces Received
Literature
Current Events
Religious Objects
Books on-line
Contact
;

{U|A MIFSUD  U L-{RAJJIET TAL-GIRGENTI


MINN HI {U|A MIFSUD?

"Minn jien? Jien ma jien xejn.  Ji...
Guza in the 1950's

{u\a Mifsud fis-snin ]amsin

Nicolina Mifsud
Isidoro Mifsud

Nikolina, omm {u\a.

Isidoro, missier {u\a.

Blessed Rev. Fr. Gorg Preca
Rev.Fr. Gorg Mercieca
Our Lady of Consecration as drawn by Guza
Our Lady of Girgenti as drawn by Guza
Mgr.Salv Grima, Roza Balzan and Guza
Guza and Mgr. Buontempo in the valley of Girgenti

Il-Beatu Dun {or[ Preca u Dun {or[ Mercieca.

Il-Madonna tal- Konsagrazzjoni u tal- Girgenti kif pin[iethom {u\a.

Sr. Ro\a Balzan, Mons. Salv Grima u {u\a Mifsud.

{u\a Mifsud u Mons. Buontempo fil-Wied tal- Girgenti.

The statue of Our Lady as originally placed
SONY 136

L-istatwa tal-Madonna tal- Girgenti matul is-snin.

The statue of St Michael at Girgenti
Saint Joseph
Padre-Pio-young
SaintTherese

L-istatwa ta San Mikiel.

San Padre Pio.

Santa Tere\a tal-Bambin {esu.

L-istatwa ta' San {u\epp fil-Girgenti.

Rev. Fr. Daniel Farrugia and Guza
Guza in the chapel at her house
Guza holding the crucifix at the shrine of Girgenti
Guza during the April 1989 prayer meeting
SONY 154
SONY 158

Dun Daniel Farrugia flimkien ma {u\a.

{u\a fil-kappella fid-dar tag]ha.

{u\a waqt il-laqg]a ta' April 1989.

{u\a t]addan il-Kur`ifiss fil-Girgenti.

Ir-Redentur fid-dar ta' {u\a.

Il-Kur`ifiss fid-dar ta' {u\a.

One of the acknowledgements received from President Bush

Wie]ed mill- acknowledgements mibg]uta mill-President G. Bush.

Statue at Girgenti
Guza near the water at Girgenti
Girgenti Shrine
Rev. Fr. Nazaren Tonna blessing the veils
Guza near the cross erected at Girgenti
The Bell at Girgenti

L-Istatwa tal-Madonna fil- Girgenti.

{u\a ]dejn il-]awt ta' l-ilma fil-Girgenti.

Dehra tal-post fejn isiru il- laqg]at ta' talb.

Dun Nazzaren ibierek il-velu ta' {u\a.

{u\a ]dejn is-salib fil- Girgenti.

Il-Qanpiena fuq il-kamra fil- Girgenti.

Guza's corpse at St. James Chapel
Mgr.Carmelo Xuereb during Guza's funeral

{u\a fil-kappella ta' San {wann.

Mons. Carmelo Xuereb, Vigarju Emeritus, waqt il- quddiesa tal-funeral.

Guza

{u\a Mifsud
(27/01/1923 - 28/10/1996)

Download Maltese Font and install
it in the Fonts Control Panel Folder.
(32Kb)

Français
Deutsch
Italiano
Español
Malti
;

Copyright
Sitemap
Deutsch
Italiano
Español
Malti
Français
Lehen il-Girgenti